logo

Reis 7 – Gadewch i ni fabwysiadu Masnach Deg – Cymraeg

Mae’r wers hon yn caniatáu i’r plant feddwl am sut y byddent yn mynd ati i hysbysebu siop Masnach Deg newydd.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: CA2 Cymraeg

Amcan Dysgu: Defnyddio iaith ddarbwyllol.
Canlyniad Dysgu: Defnyddio iaith ddarbwyllol a rhesymu i annog pobl i brynu nwyddau Masnach Deg.
Adnoddau sydd eu hangen: Papur, deunyddiau celf, gwefan Traidcraft, cyhoeddusrwydd neu gatalog Traidcraft, Streaon Cynhyrchwyr Agrocel, Straeon cynhyrchwyr Green Net
.
I ddechrau: Gofynnwch i’r dosbarth ddychmygu bod siop newydd Masnach Deg yn agor gerllaw. Mewn parau mae’r disgyblion yn meddwl am fathau gwahanol o hysbysebu y maent wedi dod ar ei draws sy’n arbennig o effeithiol (e.e. hysbysebion teledu, papurau newydd, byrddau posteri mawr, taflenni). Pam oedden nhw’n effeithiol? (e.e. lliwiau llachar, testun clir, gwybodaeth ddiddorol). Os yn bosibl edrychwch ar wefan a chyhoeddusrwydd Traidcraft am syniadau (www.traidcraft.co.uk)

Prif weithgaredd: Esboniwch y bydd y dosbarth yn cynllunio taflenni i ddarbwyllo trigolion lleol i brynu eu reis o’r siop Masnach Deg. Trafodwch y math o iaith y byddant yn cael eu defnyddio a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i roi arni. Taflwch syniadau at ei gilydd er mwyn perswadio rhywun i wneud rhywbeth – sut byddech chi’n fy mherswadio i fwyta fy nginio tu allan? Beth fyddech chi’n ei ddweud? Beth fyddai’n gwneud i mi ei wneud? Mae’r disgyblion yn penderfynu ar eu cynulleidfa darged ac yn dylunio eu cynllun gan ddefnyddio gwybodaeth o straeon cynhyrchydd.

Cyfarfod Llawn: Gofynnwch i’r disgyblion feddwl sut y gallent egluro Masnach Deg i rywun estron sydd newydd lanio o’r gofod mewn dim ond munud neu ddwy.

Os oes amser, efallai y bydd rhai grwpiau am edrych ar wahanol fathau o hysbysebu ar gyfer Masnach Deg neu hyd yn oed fynd ati gyda gweithgaredd Gwneud eich Marc (Saesneg) gan archwilio Marc Masnach Deg.
Ewch i www.traidcraftschools.co.uk am fwy o adnoddau a syniadau.