logo

Reis 6 – Karma Masnach Deg – AG

Mae’r wers hon yn archwilio sut y mae delfrydau Masnach Deg yn cael eu cynrychioli mewn credoau Hindŵaidd.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: CA2 AG

Amcan Dysgu: I wneud cysylltiadau rhwng syniadau a chredoau.
Canlyniad Dysgu: Mae’r plant wedi ystyried sut y mae delfrydau Masnach Deg yn cael eu cynrychioli mewn credoau Hindŵaidd

Adnoddau sydd eu hangen: Credoau Masnach Deg: Taflen Waith Hindŵaeth.

I ddechrau: Gofynnwch i’r dosbarth ysgrifennu yr hyn yr maent yn ei ystyried yw prif nodweddion Masnach Deg. Pwy mae’n ei helpu? Sut mae’n helpu? Pam ei fod yn helpu? Mewn parau, mae’r disgyblion yn nodi’r delfrydau a gynrychiolir gan Masnach Deg (e.e. cydraddoldeb, tegwch, rhannu cyfoeth) Esboniwch eu bod yn mynd i archwilio sut mae’r delfrydau hyn yn cael eu cynrychioli mewn credoau Hindŵaidd.

Prif weithgaredd: Ewch drwy’r daflen waith gyda’r dosbarth, gan drafod y cysyniadau o Dharma a Karma a’r ffyrdd y maent yn cysylltu â delfrydau Masnach Deg. Yna mae’r disgyblion yn ateb y cwestiynau.

Cyfarfod Llawn: Gofynnwch i’r myfyrwyr ysgrifennu cerdd acrostig gan ddefnyddio geiriau KARMA, MASNACH DEG neu DHARMA. Dylai pob llythyr gael ei ddefnyddio fel ddechrau gair neu ymadrodd sy’n ymwneud â Masnach Deg.

Os yn bosibl, efallai yr hoffech ymweld â mosg yn eich tref leol neu wahodd cynrychiolwyr o’r gymuned Indiaidd leol i ymweld â’r ysgol. Beth yw eu barn am a’u profiadau o Fasnach Deg?

Ewch i www.traidcraftschools.co.uk am fwy o adnoddau a syniadau.