logo

Mêl a Llus 9 – Tynnu sylw at hanes – Hanes

Yn y wers hon mae’r dosbarth yn defnyddio baner Chile i ddehongli hanes y wlad.

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm:, CA2 Hanes,  Celf a Dylunio
Amcan Dysgu: Archwilio hanes y wlad.
Canlyniad Dysgu: Mae’r plant wedi defnyddio baner Chile i ddehongli hanes y wlad.

Adnoddau sydd eu hangen: Taflen wybodaeth am hanes Masnach Deg, Straeon cynhyrchwyr Apicoop, Baner Chile Diffiniadau

I ddechrau: Gofynnwch i’r dosbarth beth yw baneri a’r hyn y maent yn eu cynrychioli. Holwch ynglŷn â baneri Cymru, Lloegr, Yr Alban a Phrydain a gofynnwch os yw’r rhain yn sefyll dros rhywbeth. Beth allwn ni ddysgu am y wlad y mae’r faner yn ei chynrychioli?
Mewn parau, mae’r disgyblion yn edrych ar faner Chile a cheisio gweithio allan beth yw nodweddion gwahanol yn sefyll, gan esbonio eu hatebion.
1) Y band gwyn
2) Y band coch
3) Y sgwâr glas
4) Y seren wen
Edrychwch ar ystyron y faner. Mae’r parau’n ysgrifennu beth mae hyn yn dweud wrthym am Chile a hanes Chile. A yw hyn yn ddehongliad dilys o hanes y wlad? Ble fydden ni ddod o hyd i safbwyntiau gwahanol?

Prif Weithgaredd: Mae’r disgyblion yn creu baner Masnach Deg, gan gymryd i ystyriaeth hanes Masnach Deg a’i arwyddocâd ar hyn o bryd, gyda’i ystyron wedi’u labelu’n glir. Gall y dosbarth hefyd ddefnyddio straeon cynhyrchwyr Apicoop i’w helpu.
Os dymunir, gallai disgyblion hefyd ymchwilio i’r baneri’r gwledydd eraill yn yr uned trwy ddefnyddio proffiliau’r gwledydd. Beth maen nhw’n ei ddweud wrthym am hanes pob gwlad?

Cyfarfod Llawn: Ysgrifennwch y datganiad canlynol ar y bwrdd. Yn y dyfodol bydd pobl yn gallu dysgu o’r ffordd y mae Masnach Deg wedi helpu ffermwyr mewn gwledydd fel Chile. Mae myfyrwyr yn meddwl am eu hatebion naill ai mewn parau, neu’n ymgymryd â rôl rhywun arall i ateb, er enghraifft, ffermwr Apicoop neu’r rheolwr, Chino.