logo

Mêl a Llus 2 – Archwilio Apicoop – Cymraeg

Mêl a Llus 2 – Archwilio Apicoop – Cymraeg

Yn y wers hon mae’r dosbarth yn dysgu am Apicoop, gwenyn a mêlgan ddefnyddio cysyllteiriau.

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm: Cymraeg.
Amcan Dysgu: Ymchwilio i gysyllteiriau syml: “fel bod, felly, os ….yna”
Canlyniad Dysgu: Mae plant wedi defnyddio cysyllteiriau mewn brawddegau i ddisgrifio stori Chino.

Adnoddau sydd eu hangen: Taflen Waith Stori Apicoop, Storïau Cynhyrchydd Apicoop (Stori Chino Henriques), Proffil Grŵp Cynhyrchydd Apicoop

I ddechrau: Mae disgyblion yn rhannu’n barau er mwyn meddwl am rai enghreifftiau ynglŷn â sut y byddent yn defnyddio’r cysyllteiriau mewn brawddeg. (D.S. Mae’r daflen wedi cael ei gadael mewn fformat y gellir ei golygu er mwyn i chi ddefnyddio cysyllteiriau gwahanol yma ar gyfer gwahanol grwpiau gallu).
Gan ddefnyddio eu henghreifftiau gofynnwch beth yw pwrpas y cysyllteiriau. Pam rydym yn eu defnyddio? (e.e. i roi gwybodaeth bellach neu esbonio rhywbeth yn fwy manwl.)

Prif Weithgaredd: Darllenwch drwy Proffil Cynhyrchydd Apicoop a stori Chino stori. Pa gyfleoedd y mae Masnach Deg wedi eu rhoi i Chino, ac Apicoop?

Gofynnwch i’r myfyrwyr ddefnyddio’r cysyllteiriau i gysylltu pwyntiau bwled gwahanol a chreu brawddegau hirach sy’n hawdd ei deall.

Darllenwch stori Chino’r cynhyrchydd i ddisgyblion hŷn a gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu eu brawddegau eu hunain am Apicoop gan ddefnyddio’r cysyllteiriau hyn.

Dosbarth cyfan: Mae un myfyriwr yn eistedd gyda’i gefn at y bwrdd. Ysgrifennwch berson/ymadrodd/sefydliad sy’n ymwneud â Masnach Deg a Apicoop ar y bwrdd. Mae’n rhaid i weddill y dosbarth geisio helpu’r myfyriwr i ddyfalu’r ateb cywir heb ddweud y gair ei hun. Gall hyn hefyd gael ei wneud fel gêm tîm.
Geiriau enghreifftiol: masnach, premiwm Masnach Deg, mêl, ffermwr, nwyddau, offer, llusi sych, cydweithredol, organig, cynaladwyedd, Traidcraft, Masnach Deg.