logo

Cymraeg

Mae Siopa Teg yn falch i fod yn rhan o’r gwaith o addysgu masnachwyr teg mewn ysgolion lleol. Rydym yn angerddol dros sicrhau bod neges masnach deg yn cyrraedd y to ifanc ac rydym yn cynnig nifer o wasanaethau i athrawon a disgyblion er mwyn i hyn ddigwydd.

Mae nifer o grwpiau o ysgolion lleol yn manteisio ar ein gwasanaeth ‘gwerthu neu ddychwelyd’. Maent yn cymryd nwyddau i’w gwerthu mewn digwyddiadau neu wasanaethau ysgol ac i gyflwyno ystod eang o fwydydd a chrefftau masnach deg sydd ar gael i’w cyfoedion.

Rydym hefyd yn croesawu grwpiau bach gyda’u hathrawon ar daith o gwmpas y siop a’r ystafell cadw stoc. Yn ystod yr ymweliad â’r siop gellir ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r siop ac am fasnach deg yn gyffredinol a gall disgyblion gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol er mwyn ehangu eu gwybodaeth am fasnach deg.

Mae gan Siopa Teg nifer o adnoddau ar gyfer ysgolion gan gynnwys DVDs, llyfrau a phosteri y gall ysgolion eu benthyg. Cliciwch yma i weld y rhestr.

Gallwn hefyd rhoi ysgolion mewn cysylltiad â phobl sy’n gallu rhoi cyflwyniadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rydym yn gweithio ar y cyd gyda Traidcraft er mwyn sicrhau bod ysgolion yn gallu cyrchu adnoddau masnach deg.

 

CHWARAEWCH Y GÊM SIOPA TEG

Mae’r Gêm Siopa Teg ar-lein yn addas ar gyfer plant o bob oedran ac oedolion. Datryswch y cliwiau lluniau i ddysgu mwy am rai o’n cynhyrchion

Atgynhyrchir yr adnoddau hyn drwy ganiatâd caredig Traidcraft. Ewch i www.traidcraftschools.co.uk am fwy o adnoddau a syniadau.

Cymraeg – Mêl a Llus
Cymraeg – Reis

 

Masnach Deg Cymraeg

Siocled, Bananas, Cotwm a Pheli Troed .

Cliciwch yma.

 

FP – KS2

Oxfam

Find your way through fair trade Simple introduction to FT for Primary schools.

Only available in English but most of it is picture based and could be used in English or Welsh.

 

KS2

Bwyd

IDigon o fwyd i bawb OS

 

Cymorth Cristognol

 

CA2 Gwasanaethau a digwithiadau

Gwenyn prysur – 

Dathlwch y cynhaeaf gyda ni! – a

Chwarae teg yn 2014 – 

Chwarae Teg – 

Wedi cael llond bola –

 

Ydy hyn yn deg? –

Codi llais – 

Tegwch mewn masnach – 

 

CA3

Oxfam

Go Bananas

Only in English but includes pictures and activities.

 

Cymorth Cristognol

Mae’n dreth arnoch chi – 

Dathlwch y cynhaeaf gyda ni! – 

Divine a Masnach Deg –

Fmasnach deg-deg-deg – 

Meddwl am fwyd

Peldroed –

Prinder bwyd 

Melys a Chwerw 

Mae’n annheg! 

 

Trading Games – instruction in English only but games could be carried out in any language.

The Chocolate Trade Game – age 9+ / Youth group (11-18) – Simulation games

The Trading Game – age 13+ / Youth group (11-18) – Simulation games