logo

Cards

Fair Do’s stocks a range of cards from several different suppliers. Our two main suppliers are Traidcraft and Cards From Africa, who make cards from office waste paper.

We stock cards for most occasions, as well as generic greeting cards. We have several Welsh language cards, some of which are completely exclusive to Fair Do’s.
20131002202913460

During the Christmas season, we also stock many designs of Welsh and bilingual cards.

And of course, don’t forget the wrapping paper, gift tags and even fair trade raffia to complete your gift!

—————————–

Mae Fair Do’s Siopa Teg yn stocio amrywiaeth o gardiau gan wahanol gyflenwyr. Ein dau brif gyflenwyr yw Traidcraft a Cards from Africa sydd yn gwneud cardiau o bapur gwastraff swyddfeydd.

Rydym yn stocio cardiau ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron yn ogystal รข chardiau cyfarch cyffredinol. Mae gennym ni nifer o gardiau Cymraeg, rhai ohonynt ond ar gael yn Fair Do’s Siopa Teg.

Yn ystod cyfnod y Nadolig rydym yn stocio sawl gwahanol gynllun o gardiau Cymraeg a dwy-ieithog.

Ac wrth gwrs, peidiwch ag anghofio’r papur lapio, y tagiau anrheg a hyd yn oed raffia Masnach Deg i gwblhau eich anrheg!