logo

Fair Do’s on S4C

A film crew from Prynhawn Da on S4C recently visited Fair Do’s and filmed this lovely slot which we have kindly been given permission to share with you. Jan Tucker and Aled Pickard, who is carrying out some research for us, were interviewed. We hope you enjoy it! With thanks to Tinopolis.

——————–

Yn ddiweddar daeth criw o Prynhawn Da, S4C i ffilmio’r darn hyfryd hwn yn Siopa Teg, ac rydym wedi cael caniatâd i’w rannu gyda chi. Cafodd Jan Tucker ac Aled Pickard, sy’n gwneud ymchwil ar ein rhan, eu cyfweld. Gobeithio y gwnewch ei fwynhau. Gyda diolch i Tinopolis.