logo

A Very Welsh Christmas

Here at Fair Do’s we are busy getting ready for the run up to Christmas. If you are starting to think about that long Christmas card list, why not pop in to the shop and choose some Welsh or bilingual cards to send your greetings?
We now have 17 beautiful designs in stock – something to suit everyone’s taste, and of course, all fair trade.

By clicking here you can view each design with its relevant price. You can also print these posters and display or distribute them. Orders for cards can be placed in the shop or by calling us on 02920 222066.

***

Yma yn Siopa Teg mae pawb yn paratoi ar gyfer prysurdeb y Nadolig. Os ydych yn dechrau meddwl am y rhestr cardiau Nadolig hir ‘na, pam na alwch heibio i’r siop i ddewis cardiau Cymraeg neu ddwyieithog ar gyfer eich cyfarchion? Bellach mae gennym 17 cynllun hardd mewn stoc – rhywbeth at ddant bawb, ac wrth gwrs maen nhw i gyd yn rhai masnach deg.

Drwy glicio yma, gallwch weld pob cynllun a’u pris. Gallwch argraffu’r posteri hyn hefyd a’i harddangos neu eu dosbarthu. Gallwch archebu cardiau drwy alw yn y siop neu drwy ein ffonio ar 02920 222066.